Nieuwsbericht

Marktmeting ‘duurzaam geproduceerd hout’

De marktmeting die het aandeel duurzaam geproduceerd hout in Nederland aantoont, is in volle gang. In het najaar worden de uitkomsten van deze meting, gebaseerd op het jaar 2017, verwacht. De marktmeting wordt voor de 6e keer uitgevoerd door Probos, een organisatie die zich inzet  voor duurzaam bosbeheer in Nederland en daarbuiten.

Sinds 2005 voert Probos de marktmeting uit. Om de 2 à 3 jaar wordt deze meting gedaan. Het rapport biedt een goed overzicht van de ontwikkeling van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Zowel de resultaten voor de gehele Nederlandse markt voor primaire houtproducten, papier en karton worden gepresenteerd, als ook de resultaten voor de afzonderlijke productgroepen: gezaagd naaldhout, -gematigd loofhout, -tropisch hardhout, plaatmateriaal, verpakkingspapier en -karton, grafisch papier en -karton, krantenpapier en sanitair papier. Ook wordt er aandacht besteed aan de herkomst van tropisch hardhout dat op de Nederlandse markt is gebracht.

Bron: Bewust met hout / Probos