Home | Nieuws | Platowood preferred supplier van project indeland (Duitsland)

Platowood preferred supplier van project indeland (Duitsland)

In het gebied tussen Aken en Keulen vindt nu nog grootschalige bruinkoolwinning plaats. Uiterlijk in 2030 moet hier een einde aan komen. Met het project indeland hebben de gemeenten in dit gebied de handen ineen geslagen. Doel is om het gebied om te vormen tot Europa’s grootste duurzame leef-, woon- en recreatiegebied. De gaten in de aarde die zijn ontstaan door de bruinkoolwinning worden gevuld met water, waardoor een aantrekkelijk landschap met binnenmeren ontstaat.​ Afgesproken is dat als er gebouwd gaat worden, dit op een duurzame manier moet gebeuren. 

Voor project indeland werkt bureau Faktor X samen met Bimolab en de universiteit Aken (leerstoel recyclebaar bouwen). Gezamenlijk doen zij onderzoek naar en voeren zij gesprekken met geschikte leveranciers en producenten. Naar aanleiding hiervan is Platowood verkozen tot de preferred supplier van de houten gevelbekleding voor toekomstige projecten binnen het gebied. 

Goede vooruitzichten voor de toekomst en het klimaat

De huidige wereldwijde discussie over klimaatverandering maakt duidelijk dat er effectieve, directe maatregelen met relevante CO2-reductie noodzakelijk zijn. De bouwsector en de wijze van bouwen spelen hierin een sleutelrol. De manier van bouwen moet fundamenteel veranderen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Duitsland is de afgelopen decennia een pionier geworden op het gebied van energie-efficiëntie. De constructie en materiaalkeuze zijn hierin belangrijk, maar ook andere - vaak verwaarloosde - factoren als ruimte-efficiëntie en oriëntatie op de zon.

Faktor X staat voor klimaatneutraal bouwen waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de gebruikte grondstof, oftewel cradle-to-cradle. Hun doel is om de gebruikte materialen zo efficiënt mogelijk te in te zetten met behulp van een zelfontwikkelde rekentool. Hierdoor is het mogelijk om een kwart of zelfs de helft aan materiaal te besparen. Een mooi resultaat waar Platowood met trots aan mag meewerken!

Video project indeland

Recent Nieuws