Home | Nieuws | Wat is duurzaam hout?

Wat is duurzaam hout?

In de loop der jaren is het woord ‘duurzaam’ een containerbegrip geworden. Het woord wordt veelvuldig gebruikt, maar wat houdt het precies in? Er hangen verschillende betekenissen aan. In dit bericht worden de betekenissen van het woord ‘duurzaam’ in de houtwereld toegelicht en daarmee uitgelegd waarom Platowood duurzaam is.

Definitie van duurzaam

Volgens de Van Dale heeft het woord ‘duurzaam’ in algemene zin drie betekenissen:

  • Lang durend
  • Weinig aan slijtage of bederf onderhevig
  • Het milieu weinig belastend

Deze drie betekenissen staan nauw in verband met elkaar. Maar wat houdt het in als we spreken over duurzaam hout? Of duurzaamheidsklasse van hout? Ook duurzaam hout kent verschillende betekenissen.

Milieuvriendelijk

Als milieuvriendelijke grondstof verminderen bomen de CO2 in de lucht. Bomen nemen CO2 op door fotosynthese in de bladeren. Bij het kappen blijft deze opgeslagen CO2 in het hout zitten. Zo slaat hout gemiddeld 0,9 ton per kubieke meter CO2 op. Daarnaast heeft de winning en productie van hout, in vergelijking met andere fossiele materialen (zoals beton, aluminium, staal en kunststof), weinig energie nodig en een lagere CO2-uitstoot. Iedere kubieke meter hout die een steenachtig bouwmateriaal vervangt, bespaart gemiddeld 1,1 ton CO2. Ook heeft hout als natuurproduct geen schadelijke uitstoot tijdens de gebruiksduur. Hout draagt hierdoor bij aan het zo min mogelijk belasten van het milieu.

Herbruikbaar

Hout is de enige hernieuwbare grondstof. Afhankelijk van de soort kunnen bomen na 20 tot 120 jaar geoogst worden. Belangrijk is wel dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Lees hier meer over de manier waarop bomen geoogst worden in deze bossen. Indien we allemaal hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken, zijn bossen een onuitputtelijke bron.  

Duurzaamheidsklasse en levensduur

Duurzaamheidsklasse geeft aan wat de weerstand is van het hout tegen schimmelaantasting. Verschillende houtmodificatie methoden zorgen ervoor dat de duurzaamheidsklasse van hout wordt verbeterd. Door verbetering van de duurzaamheidsklasse, wordt de levensduur van het hout verlengd en daarmee verbeterd.

Klik hier voor meer informatie over ons unieke hydro-thermische modificatieproces (platoniseren). Doordat Platowood het hout platoniseert,  worden suikers die kwetsbaar zijn voor schimmelvorming afgebroken.

Recyclebaar en afbreekbaar

Van gebruikt hout kunnen andere producten gemaakt worden. Het is een bouwmateriaal dat goed te recyclen is, omdat het hiervoor geen grote hoeveelheden energie nodig heeft in tegenstelling tot andere bouwmaterialen. Als het hout niet meer kan worden gerecycled, dan kan het worden gebruikt voor de productie van energie. De hoeveelheid CO2 die daarbij vrij komt, is gelijk of minder dan de hoeveelheid opgeslagen CO2 in het hout. Dit maakt hout CO2-neutraal. En niet te vergeten: hout is, indien het niet behandeld is met chemische stoffen, biologisch afbreekbaar.

Hout als bouwmateriaal kent dus vele voordelen. Voordelen die Platowood ook heeft. 

Bronnen:

Recent Nieuws