Home | Nieuws | Dag van de Biodiversiteit. Wat betekent het?

Dag van de Biodiversiteit. Wat betekent het?

Vandaag, woensdag 22 mei, is de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Een dag die is uitgeroepen door de Verenigde Naties (VN). Biodiversiteit… een woord dat niet in de Van Dale staat. Daarom leggen we in dit nieuwsbericht uit wat biodiversiteit is en hoe Platowood hieraan bijdraagt.

Biodiversiteit bestaat uit twee woorden: bio en diversiteit. ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ is de verscheidenheid, variatie. De combinatie van deze woorden is een begrip voor de verscheidenheid aan soorten - waaronder plant- en diersoorten - die we op aarden hebben. Als voorbeeld bomen: er is niet alleen de populier, maar ook de plataan, iep, beuk, fijnspar, enzovoort. Deze mix van soorten valt onder biodiversiteit.

Ecosystemen

Alle soorten planten en dieren bij elkaar in een leefgebied, vormt een ecosysteem. Hoe meer plant- en diersoorten er zijn, hoe beter het ecosysteem zich kan aanpassen. Goede ecosystemen dragen onder andere bij aan schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Daarnaast levert het voedsel en grondstoffen op.

Door wereldwijde klimaatverandering, toename van gebruik, vervuiling, nieuwe vreemde soorten en overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen, wordt de biodiversiteit bedreigd. Daarom staat duurzaam gebruik en meer kennis van biodiversiteit op de agenda van onder andere de Nederlandse overheid. Zij neemt initiatieven voor het ontwikkelen van effectief nationaal en internationaal beleid.

Duurzaam beheerde bossen

Ook Platowood draagt zijn steentje bij aan de instandhouding van de biodiversiteit. Platowood gebruikt snelgroeiend hout uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam beheerde bossen gaan uit van het op een natuurlijke manier onderhouden van de bossen. Het bos bestaat uit 30 jaarvakken. Elk jaar mag maar in één vak worden geoogst waarbij per hectare enkele bomen worden geoogst. Deze bomen worden zorgvuldig uit het bos gehaald, zodat er zo min mogelijk schade ontstaat aan andere bomen. Vervolgens kan het bos op natuurlijke wijze herstellen, wat de biodiversiteit ten goede komt. Het bos “bepaalt” zelf welke boom er terug groeit.

Het wel of niet herplanten is een keuze. Niet herplanten is de beste keuze, zodat het bos zelf kan zorgen voor een goede balans en daarmee biodiversiteit.  

Recent Nieuws