Home | Nieuws | Mooi resultaat audit Platowood

Mooi resultaat audit Platowood

De maand mei stond in het teken van een uitgebreide audit. Het leidde tot een FSC® hercertificering én een nieuw certificaat: PEFC. PEFC heeft net als FSC® wereldwijde erkenning en stelt de hoogste normen voor duurzaam bosbeheer. Nu beide certificaten in ons bezit zijn, kunnen we nog bewustere inkoopkeuzes maken. Leuk om te vermelden is dat door het onafhankelijke certificeringsorgaan SGS geen enkele onvolkomenheid is geconstateerd, iets wat bijna nooit voorkomt.

Het proces

Een audit vindt jaarlijks plaats, waarbij getoetst wordt op een aantal eisen. Onze certificaten verlopen elke vijf jaar. Dit jaar liep ons FSC® certificaat af en is Platowood op alle punten onder de loep genomen. Certificeringsvoorwaarden zijn onder andere: er zijn goede afspraken met bewerkers omtrent gecertificeerd materiaal; er is per certificaat een handboek en de kennis van betrokken personeel is op peil; er is sprake van juiste en regelmatige controle van leveranciers.

Traceerbare herkomst

Een belangrijk onderdeel voor certificering is de Chain of Custody check. Chain of Custody (CoC) gaat over de hele keten die gecertificeerd materiaal doorloopt: hout van boom tot eindproduct. Uit onze verkoopfacturen moet blijken dat het hout inderdaad gecertificeerd is aangekocht en dat we die leverancier hebben gecontroleerd.

Ons nieuwe PEFC-keurmerk

We zijn trots nu ook het PEFC-keurmerk te dragen, waar we ons dit jaar voor hebben laten auditen. Het garandeert onze klanten dat houtproducten met dit label uit duurzaam beheerde bossen komen. Daarbij zetten we ons met deze certificering in voor nog meer duurzaam bosbeheer, wereldwijd en met evenredige aandacht voor People, Planet en Profit.

Recent Nieuws