Home | Projecten | Manege Meijendel, Wassenaar

Manege Meijendel, Wassenaar

In de duinen bij Wassenaar ligt duinboerderij Meijendel. Begin negentiende eeuw werd landbouw gepleegd in de duinen en zijn er voor dat doel een boerderij en enkele schuren gebouwd.

De boerderij, een kleine en een grote schuur zijn bewaard gebleven en hebben de status van Rijksmonument. In de twintigste eeuw verdween de landbouw en werd het duingebied steeds meer voor recreatie gebruikt, onder meer door ruiters en wandelaars.

Het ensemble van rijksmonumenten werd aangevuld met een theehuis, terrassen en een speeltuin. De reeds aanwezige rijksmonumenten hebben gemeen dat ze met veel vakmanschap zijn gebouwd. De gebouwen hebben bovendien geen van allen een goot. Hemelwater stroomt het duingebied in en wordt daar gewonnen en gezuiverd tot drinkwater.

Het ontbreken van een dakgoot vormde aanleiding om een stal te ontwerpen met een strak en simpel silhouet, zonder goot. In kleur en materiaalgebruik zoekt het gebouw geen aansluiting bij de monumenten, maar is het gebouw afgestemd op het duinlandschap. Voor zowel gevels als dak is lichtgrijs verduurzaamd hout gebruikt. Door precieze details en maatvoering van de stal wordt het vakmanschap zichtbaar waarmee het gemaakt is. Met dit vakmanschap sluit de stal respectvol aan bij de aanwezige historische schuren.

Toepassing
Houten gevelbekleding

Houtsoort
Platowood Fraké

Afwerking
Color

Profiel
Platonium 05

Architect
Fokkema & Partners Architecten

Locatie
Wassenaar

Andere projecten