Home | Waarom Platowood | Duurzaamheid

Duurzaamheid

Om ontbossing te voorkomen én te voldoen aan de stijgende vraag naar houtproducten is Platowood de oplossing. Platowood platoniseert snelgroeiende houtsoorten naar esthetische, duurzame en hoogwaardige houtproducten met een lange levensduur. Zo draagt Platowood bij aan de instandhouding van tropische bossen. Platowood houdt rekening met de verschillende facetten die onder duurzaamheid vallen.

Hernieuwbare grondstof

Platowood gebruikt snelgroeiend hout uit duurzaam beheerde bossen. De bomen die Platowood gebruikt kunnen na 30 jaar geoogst worden, terwijl de groeitijd van tropisch hardhout de gebruiksduur overtreft. Door de snelgroeiende en van nature minder duurzame bomen te oogsten (zoals Fraké), blijft de biodiversiteit van het bos in stand. Het platoniseren van Platowood is bij uitstek geschikt om onder andere het snelgroeiende Fraké een langere levensduur en betere dimensiestabiliteit te geven.

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer betekent een verantwoorde en natuurvolgende manier van oogsten, waarbij de instandhouding van het bos niet in gevaar komt. Er wordt rekening gehouden met de biodiversiteit, de arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en de rechten van bosbewoners. Platowood hecht veel waarde aan deze sociale en ecologische aspecten. Om deze aspecten te controleren gaat Platowood zelf naar de zagerijen om het hout in te kopen. Certificaten bieden de garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 

CO2-opslag

Een ander voordeel van duurzaam bosbeheer is dat deze bossen efficiëntere CO2-opslag hebben dan bossen die in een natuurlijke toestand worden gelaten. Jonge bomen, in een sterke groei, absorberen namelijk meer CO2 dan volgroeide bomen die uiteindelijk sterven en vergaan, en de vastgehouden CO2 weer loslaten. In duurzaam beheerde bossen wordt een beperkte hoeveelheid aan bomen gekapt, waarna er nieuwe en jonge bomen groeien die opnieuw CO2 opnemen. Uit onderzoek is gebleken dat er per kubieke meter hout ongeveer 0,9 ton CO2 wordt opgeslagen. Dit blijft opgeslagen gedurende de levensduur van een boom, de levensduur van het houtproduct en daarna door hergebruik en recycling. Volgens studies is het op grote schaal inzetten van hout als grondstof een doeltreffende methode om het CO2-gehalte in de atmosfeer te verlagen. Naast de CO2-opslag kan hout andere materialen zoals beton, metaal of plastic vervangen, waarvan de productie CO2-intensief is.

Platowood kringloop

Bij alles wat we doen, streven we naar een zo gering mogelijke belasting voor het milieu en een permanente opslag van CO2. Dat begint bij de keuze voor – de hernieuwbare grondstof – hout uit duurzaam beheerde bossen, maar zit ook in de manier waarop wij ons productie- en hydro-thermische modificatieproces hebben ingericht en op welke manier we met restaval en recycling omgaan. Met Platowood draagt u bij aan het mooier maken van de wereld.

Waarom Platowood