Home | Nieuws | Duurzaamheidsklasse van hout uitgelegd

Duurzaamheidsklasse van hout uitgelegd

In de natuur hebben we allemaal een vijand. Zo ook hout. Schimmels en bacteriën tasten hout aan en beïnvloeden de duurzaamheid. In de praktijk betekent dit dat de sterkte van hout afneemt en het minder lang meegaat. 

Hoe goed onbehandeld hout bestand is tegen schimmels en bacteriën wordt aangegeven met een duurzaamheidsklasse die uiteenloopt van 1 tot 5 en is vastgelegd in de NEN-EN-350. Hout met duurzaamheidsklasse 1 is zeer duurzaam en heeft een verwachte levensduur van 25 jaar of langer. Duurzaamheidsklasse 5 wordt toegekend aan niet-duurzaam hout dat tot 5 jaar meegaat.

De vijf categorieën met voorbeelden van de duurzaamheidsklasse van verschillende houtsoorten:

Klasse 1 Levensduur 25 jaar of langer o.a. teak, ipé, Platowood
Klasse 2 Levensduur 15-25 jaar o.a. eiken, bankirai
Klasse 3 Levensduur 10-15 jaar o.a. douglas, lariks
Klasse 4 Levensduur 5-10 jaar o.a. grenen, vuren
klasse 5 Levensduur tot 5 jaar o.a. berken, beuken

 

 

Modificeren op de Platowood manier

Met modificeren bedoelen we het verbeteren van de kwaliteiten van hout. Het belangrijkste effect ervan is dat de levensduur van hout wordt verlengd. En dus een betere duurzaamheidsklasse wordt bereikt. Platowood doet dat met alleen water en warmte, en een uniek proces dat uit drie stappen bestaat: koken, drogen, bakken. In vaktermen noemen we dit hydro-thermische modificatie. Het proces hebben wij gepatenteerd onder de naam platoniseren. Hout bevat van nature suikers, die aantrekkelijk zijn voor schimmels. Met het proces worden de suikers afgebroken en ontstaan sterkere verbindingen in het hout. Zo ontstaat ‘rotbestendig’ hout: latere schimmelvorming wordt voorkomen omdat we de suikers op natuurlijke wijze uit het hout hebben onttrokken. Het hout gaat zo veel langer mee. Maar ons 3-staps proces zorgt ook dat het hout veel minder bros wordt. Resultaat is zeer vormstabiel en veerkrachtig hout dat geschikt is voor ieder ontwerp. Toepasbaar in interieur en exterieur in elk klimaat. 

 

(Afbeelding: platoniseren)

Waarom we geen hout gebruiken dat van nature al een betere duurzaamheidsklasse heeft

Hardhout. Een term die veel voorkomt en wordt toegepast op hout dat van zichzelf zeer duurzaam is. Het toepassen van langzaam groeiend en tropisch hardhout heeft alleen een grote impact op het milieu. Oude en langzaam groeiende bomen zijn van belang voor vele organismen. Ze zijn habitat voor insecten, vogels, schimmels en zoogdieren. Ook komt veel hout uit verre plekken, zoals Indonesië. Platowood gebruikt alleen snelgroeiende houtsoorten die maar beperkt meegaan en geoogst worden uit gecertificeerde bossen. Daarmee dragen we bij aan een verantwoorde omgang met dit product uit de natuur. We verlengen de levensduur op geheel milieuvriendelijke wijze door het hout te platoniseren (hydro-thermisch modificeren). Daarmee krijgt het hout eigenschappen van hardhout. Het verschil is dat de levensduur van het geplatoniseerde hout de aangroei van nieuwe bomen overstijgt en zo meer CO2 opslag plaatsvindt.  

Wat doet ons proces met de duurzaamheidsklasse van Platowood hout?

Platowood heeft drie houtsoorten: Platowood Fraké, Platowood Vuren en Platowood Populier. Alle deze drie houtsoorten hebben – vóór modificatie – een natuurlijke duurzaamheidsklasse 5. En hoe zit dat na het proces platoniseren? Voor Platowood Vuren en Platowood Populier hebben we het certificaat Duurzaamheidsklasse 1. Platowood Fraké heeft duurzaamheidsklasse 1-2. 

Wat je zelf kunt doen voor een langere levensduur van je hout

Niet alleen de natuur heeft invloed op het hout. Ook hoe wij het behandelen is van belang voor de levensduur. Vocht is een grote dooddoener voor hout. Een goede montage waarbij het hout kan ventileren is daarom erg belangrijk. Want hout mag nat worden, maar niet blijven. Want vocht is de weg voor schimmel om in het hout te dringen. Daarnaast is het juiste onderhoud met in ieder geval een jaarlijkse reiniging essentieel. 

Recent Nieuws