Uniek proces

Koken, drogen en bakken, dat is eenvoudig gezegd waar het op neer komt. Snelgroeiende houtsoorten uit duurzaam beheerde bossen doorlopen dit proces, voordat ze als hout van Platowood de fabriek verlaten.

Het unieke hydro-thermische modificatieproces (platoniseren) van Platowood geeft hout de eigenschappen van hardhout. Door middel van stoom en temperatuur worden de aanwezige eigenschappen in het hout versterkt, zónder chemische toevoegingen. De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit Nederland en gepatenteerd. De productie vindt geheel in eigen beheer plaats in de fabriek op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem

De zogenoemde hydro-thermische modificatie (platoniseren) bevat drie processtappen:

  1. Thermolyse. Eerst het hout in een autoclaaf tot 150-180⁰C verhit onder vochtige omstandigheden en een verhoogde druk (verhitting in een verzadigde stoom omgeving), gedurende 30-60 minuten. De tijdsduur is afhankelijk van de dikte van de houtsoort.
  2. Drogen. Daarna wordt het hout zorgvuldig gedroogd op een manier zodat het niet scheurt.
  3. Curing. De derde stap is het ‘bakken’ van het hout. Het hout wordt nogmaals tot 150-190⁰C verhit, maar dan onder droge omstandigheden bij atmosferische druk, bij uitsluiting van zuurstof.

Tijdens deze drie stappen spelen zich diverse processen af waardoor het hout nieuwe eigenschappen krijgt. Na de behandeling kan het hout minder vocht opnemen en daardoor minder snel krom trekken. Het vochtgehalte van het hout blijft onder de 17%. Ook wordt door de behandeling latere schimmelvorming voorkomen omdat schimmels geen voedingsstoffen meer krijgen.

Het hout kan na de behandeling als normaal hout worden bewerkt. Bewerkingen als zagen, schaven, frezen en boren hebben geen enkele invloed op de duurzaamheid. Het hout is zo vormvast en stabiel dat er met minder bevestigingsmiddelen kan worden volstaan waardoor er sprake is van lagere montage- en onderhoudskosten.

Geen belasting van het milieu
De belasting van het milieu is voor het prepareren van het hout van Platowood veel lager dan voor de vervaardiging van sommige andere producten. Er worden namelijk geen chemicaliën gebruikt en er is slechts water en een betrekkelijk kleine hoeveelheid energie nodig.

Platowood is het enige bedrijf ter wereld dat hout op deze duurzame wijze modificeert, waarbij de al in het hout aanwezige eigenschappen worden versterkt, zonder chemische toevoegingen. Daarmee is het hout de milieuvriendelijkste keuze voor tropisch hardhout.

Platoniseren: het unieke, 100% schone en duurzame proces in vier stappen

Tijdens ons unieke hydro-thermische modificatieproces (Platoniseren) wordt het hout verduurzaamd door het evenwichtsvochtgehalte van het hout te verlagen en de in het hout aanwezige voedingsstoffen om te zetten in andere chemische verbindingen, hierdoor wordt het hout onaantrekkelijk voor micro-organismen en vormstabieler met behoud van alle mechanische eigenschappen.

Grondstof: onbehandeld hout

De volgende drie hoofdcomponenten van hout zijn van belang tijdens het unieke proces: cellulose (50%), hemicellulose (25%) en lignine (25%).

Verduurzamen stap 1: thermolyse

De thermolyse is een natte verhitting van het hout onder een verhoogde druk (stoom circa 165°C).

Verduurzamen stap 2: curing

Tijdens deze stap wordt gebruik gemaakt van relatief milde proces condities (< 190⁰C) waardoor aantoonbare en consistente verbeteringen verkregen worden. Degradatie van cellulose en dus afname van houtsterkte vindt plaats bij temperaturen > 190⁰C.

Platowood hout: de duurzaamheid en vormstabiliteit van het hout zijn verbeterd