Nieuwsbericht

“Bouwen met hout heeft toekomst”

Met beter bosbeheer zou Nederland veel meer CO2 kunnen compenseren, zegt de Wageningse bosexpert Gert-Jan Nabuurs in Trouw. Bossen compenseren 10 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen doordat ze CO2 vastleggen. Volgens Nabuurs kan die bijdrage verdubbeld worden. In samenwerking met 38 partners uit de sector ligt er nu een voorstel om dit najaar te starten met bos- en klimaatpilots. “We willen nieuwe soorten planten, om te laten zien dat je anders kunt omgaan met het bos”, aldus Nabuurs.

Ook worden verjongingsprojecten opgezet in bossen op droge zandgronden op de Veluwe en in Drenthe, de Gelderse Achterhoek en Brabant. Door groepen van jonge bomen te planten wordt verjonging tot stand gebracht en wordt de kwaliteit van de houtproductie gestimuleerd. Niet alleen Nederlandse boomsoorten worden geplant, maar ook soorten uit Midden- en Zuid-Europa en Amerika. Hierdoor wordt de groei gestimuleerd en op langer termijn wordt een volgende generatie bos tot stand gebracht.

CO2-uitstoot
Nederlandse bossen leggen nu ongeveer 2,5 miljoen ton CO2 per jaar vast, op een totale CO2-uitstoot van 200 miljoen. Nabuurs: “In de Nederlandse verhouding ligt dat vrij scheef: we zijn een heel klein land, met weinig bos en een heel hoog energieverbruik. In heel Europa legt het bos ongeveer 10 procent vast van de uitstoot aan CO2. In landen als Finland, Zweden en Slovenië ligt die verhouding weer anders vanwege het grote areaal aan bossen daar. Met de pilots willen we laten zien dat er een diversiteit is aan maatregelen, dat bouwen met hout toekomst heeft.”

Bron: Trouw