nl en fr

De Plato filosofie

Bij Plato Wood BV zijn we ons zeer bewust van de kwetsbaarheid van de natuur en het milieu. We gebruiken daarom bij voorkeur hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen (FSC en PEFC gecertificeerd). De hoeveelheid energie die nodig is voor het unieke Plato proces, is gering en er worden er geen chemicaliën gebruikt. Dit maakt Plato®HOUT tot een bijzonder milieuvriendelijk en duurzaam product. Duurzame produkten leveren immers een belangrijke bijdrage aan het behoud van bossen en hun natuurlijke omgeving.

CO2 neutraal
Ook bieden we de mogelijkheid om CO2 neutraal Plato®HOUT aan te schaffen. Het geringe energieverbruik van het Plato proces wordt gecompenseerd middels groencertificaten en CO2 credits. De laatstgenoemde
CO2 credits zijn internationaal geaccepteerde compensatierechten waarmee duurzame (energie)projecten in ontwikkelingslanden gefinancieerd worden

Think global
Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het promoten, introduceren en implementeren van het Plato-procédé over de gehele wereld. Met behulp van de technische ondersteuning van onze specialisten, kunnen licentiehouders industriële Plato fabrieken bouwen waardoor ze de prestaties van lokale houtsoorten kunnen verbeteren. Op die manier willen we een belangrijke bijdrage aan duurzaam ondernemen leveren en zorgdragen voor een beter milieu, ook voor de generaties na ons.

Klankbord
Maar we doen meer dan het realiseren van thermisch gemodificeerd hout. 
Samen met u bekijken we graag of zaken efficiënter kunnen, ontwikkelen we nieuwe producten, speuren we naar nieuwe kansen, en anticiperen we op marktontwikkelingen. Want we geloven dat we samen sterker staan en samen duurzamer kunnen ondernemen. Bij deze bent u uitgenodigd om aan te schuiven en mee te denken over bovengenoemde zaken.